Information för Miljöpartiets politiker

Aktuell information

Ta del av, och förmedla själv, gröna politiska framgångar i kommuner landsting/regioner och på riksplanet. 
Läs mer om den nya webbplatsen och hur du själv kan bidraga på medlemssidan.


https://framsteg.mp.se/


SKL-gruppen 
Namn på våra ledamöter finns här: