Just nu

Interna händelser

Oktober
5-6. SKL-gruppen möte.

November
12-13. Kommun och Landstingsdagar i Sundsvall.
16-18. SKL-gruppen möte.


SKL-möten 2016
20 - 22 januari
9 - 11 mars
13 - 15 april
18 - 20 maj
8 - 10 juni
14 - 16 september
5 - 7 oktober
16 - 18 november
14 - 16 december

Externa händelser