Organisation‎ > ‎

KL-kommittén

Gemensamt organ för styrelserna för MIK och MIL
För att stärka arbetet med att utveckla det politiska arbetet i kommuner och landsting har riksorganisationen under 2013 ingått ett avtal med styrelserna för MIK och MIL som innebär att dessa får status av en gemensam kommitté i riksorganisationen och därigenom tillgång till kansliresurser samtidigt som det blir en tydligare gemensam verksamhetsplanering.
Styrelsernas sammansättning kommer även i fortsättningen att ha sin grund i de val som årsmöten för Miljöpartister i Kommunerna respektive Landstingen gör och ha sin ekonomiska bas i det bidrag som betalas av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) för partiets plats i styrelsen där.
Underordnade sidor (1): Arbetsordning för MIL o MIK