Organisation‎ > ‎

Miljöpartister i kommunerna MIK

MIK är gröna kommunpolitiker

Styrelse för MIK vald under Kommun- och landstingsdagarna 29 november 2014.

Dan Gahnström, Botkyrka
Amanda Lind, Härnösand
Roger Persson, Gävle
Maria Kjellberg , Kungälv
Maria Frisk, Karlstad

Tre personer i MIK har avgått under 2016; Dan Gahnström, Amanda Lind och Maria Frisk.
Fyllnadsval görs på Kommun- och landstingsdagarna i Sundsvall 12-13 november 2016.

MIK är ett nätverk för miljöpartister i kommunerna. MIK har som syfte att kommunpolitiker ska utveckla samarbetet med varandra och även med politiker från landsting och riksdag. MIK riktar sig i första hand till miljöpartiets gruppledare i kommunerna, som sedan blir länken ut till miljöpartiets politiker i kommunerna.

MIKs ledning består av kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare från olika platser i landet, alla med olika erfarenheter och typer av samarbeten. Det ger en styrka både åt diskussionerna internt, men också i kontakterna utåt.
MIK finansieras av medel från SKL.

MIK anordnar, tillsammans med MIL (miljöpartister i landstingen) och riksorganisationen, Kommun- och landstingsdagarna där våra politiker har chans att få både utbildning och inspiration att utveckla den gröna politiken på hemmaplan.

MIK ordnar gröna kommunalrådsträffar för att kommunalråd och gruppledare i majoritet på ett mer effektivt sätt ska kunna genomföra grön politik i verkligheten. Det finns mycket vi kan lära av varandra när det gäller samarbete med andra partier, förhandlingar och hur grön politik vinner genomslag.